การเพิ่มสินทรัพย์ผ่านการอัพโหลด

ขั้นตอนการสร้างสินทรัพย์จากการอัพโหลด

 

  1. เลือกเมนูบัญชี > สินทรัพย์ คลิก + สร้างสินทรัพย์ เลือกรายการ อัปโหลดจาก Excel


  2. เลือก ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ Excel และเพิ่มข้อมูลสินทรัพย์ลงในไฟล์ที่ได้ทำการดาวน์โหลดไป
  3. ไฟล์ Excel ที่ได้รับ จะเป็นข้อมูลตัวอย่าง ให้ผู้ใช้งานทำการแก้ไขข้อมูลให้เป็นข้อมูลสินทรัพย์ที่ต้องการอัปโหลด
  4. หลังจากที่เพิ่มข้อมูลสินทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการอัปโหลดเอกสารเข้าระบบ โดยคลิกที่คำสั่ง อัปโหลด
  5. ตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ ที่กำลังจะเพิ่มเข้าไปในระบบ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกที่คำสั่ง อัปโหลดข้อมูล
  6. ระบบจะสร้างสินทรัพย์พร้อมคำนวณค่าเสื่อมจากวันที่ซื้อให้อัตโนมัติ

 

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง