การเพิ่มพนักงานขายในใบเสนอราคา

เป็นวิธีการที่จะทำให้พนักงานได้รับเปอร์เซ็นต์ ค่าคอมมิชชั่น หรือค่านายหน้า เมื่อได้ทำการขายสินค้าหรือบริการออกไป โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการใส่ชื่อพนักงานเข้าไป ก่อนและทำการหัก หรืออนุมัติจ่ายพร้อมเงินเดือนภายหลัง

ขั้นตอนที่ 1 เปิดการใช้งานต่าคอมมิชชั่น

ขั้นตอนที่ 2 เปิดใช้งานค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มพนักงานขายในใบเสนอราคา

ขั้นตอนที่ 1 เปิดการใช้งานค่าคอมมิชชั่น

  1. เข้าที่เมนูตั้งค่า > พนักงาน > เมนูคอมมิชชั่น เลื่อนสถานะเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2 เปิดใช้งานค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงาน

  1. เข้าที่เมนูพนักงาน และ เลือกพนักงานที่ต้องการให้แสดงชื่อในเอกสารขาย
  2. กดเปิดการใช้งาน ค่าคอมมิชชั่น ในข้อมูลของพนักงาน– ในหน้าแสดงข้อมูลของพนักงานจะมีส่วนของรูปแบบค่าคอมมิชชั่น ผู้ใช้งานสามารถทำการเปิดใช้งานค่าคอมมิชชั่นเพื่อให้ชื่อของพนักงาน แสดงเป็นตัวเลือกของพนักงานขายในเอกสารขาย

ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มพนักงานขายในใบเสนอราคา

  1. คลิกเข้าไปที่ ใบเสนอราคา ที่อยู่ในเมนู ขาย และคลิกเลือกไปที่คำสั่ง +สร้างใบเสนอราคา 
  2. ทำการระบุชื่อพนักงานขายในหัวข้อ พนักงานขาย / ตัวแทนขาย
  3. ระบุรายละเอียดในส่วนอื่นๆ ของเอกสารให้ครบถ้วน
  4. คลิกไปที่คำสั่ง บันทึก เพื่อบันทึกรายละเอียดทั้งหมดที่ได้ระบุลงไปในเอกสารใบเสนอราคา

    หมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถดูค่าคอมมิชชั่นของพนักงานได้ในเมนู บัญชี หัวข้อ ค่าคอมมิชชั่น

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง