การเพิ่มพนักงานขายในใบเสนอราคา

เป็นวิธีการที่จะทำให้พนักงานได้รับเปอร์เซ็นต์ ค่าคอมมิชชั่น หรือค่านายหน้า เมื่อได้ทำการขายสินค้าหรือบริการออกไป โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการใส่ชื่อพนักงานเข้าไป ก่อนและทำการหัก หรืออนุมัติจ่ายพร้อมเงินเดือนภายหลัง

ขั้นตอนในการสร้างใบเสนอราคา


  1. คลิกเข้าไปที่ ใบเสนอราคา ที่อยู่ในเมนู ขาย และคลิกเลือกไปที่คำสั่ง +สร้างใบเสนอราคา

  2. ทำการระบุชื่อพนักงานขายในหัวข้อ พนักงานขาย / ตัวแทนขาย

  3. ระบุรายละเอียดในส่วนอื่นๆ ของเอกสารให้ครบถ้วน

  4. คลิกไปที่คำสั่ง บันทึก เพื่อบันทึกรายละเอียดทั้งหมดที่ได้ระบุลงไปในเอกสารใบเสนอราคา


    หมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถดูค่าคอมมิชชั่นของพนักงานได้ในเมนู บัญชี หัวข้อ ค่าคอมมิชชั่น

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง