เปลี่ยนใบกำกับภาษีแบบย่อเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

 

  1. เมื่อเข้าใช้งานระบบ POS ให้เปลี่ยนระบบเป็นแบบย่อก่อน
  2. เลือกรายการขายที่จะแก้ไข
  3. เลือกที่ “แก้ไขรายการ”
  4. เลือกที่เปลี่ยนเป็นเต็มรูปแบบ => แล้วกรอกข้อมูลลูกค้าให้เรียบร้อย
  5. ระบบจะเปลี่ยนใบกำกับภาษีแบบย่อเป็นแบบเต็มรูปแบบ
  6. วิธีเช็กข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบกำกับภาษีให้เปลี่ยนระบบเป็นการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ => “รายการขาย”

    ***  ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อจะโดนยกเลิกแล้วสร้างใหม่เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอัตโนมัติ
  7. เช็กเกี่ยวกับภาษีขายได้อีกครั้งที่เมนูบัญชี => ภาษีและประกันสังคม => ภาษีขาย => ใบกำกับอย่างย่อ จะเห็นว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อจะมีคำว่า”ยกเลิก”ขึ้นมา

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง