วิธีการใช้งานและการเชื่อมต่อ e-Tax Invoice by Email


การตั้งค่าใช้งาน e-Tax Invoice by Email มีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

1. เข้าไปที่เมนู ตั้งค่า เลือกไปที่เมนูตัวเลือก รูปแบบเอกสาร

2. คลิกไปที่ ตั้งค่า e-Tax Invoice และคลิกไปที่คำสั่ง เปิดใช้งาน

3. สลับหน้าเว็บไซต์ไปที่ หน้าหลักในบัญชี G-Mail ของคุณ เพื่อทำการตั้งค่า G-Mail โดยการคลิกไปที่ไอค่อนรูปฟันเฟืองด้านขวาบนของหน้าเว็บ และทำการคลิกเลือกไปที่คำสั่ง การตั้งค่า

4. ต่อมาให้ทำการสร้าง E-Mail เพื่อใช้ในการส่งต่อ โดยเลือกไปที่เมนู การส่งต่อและ POP/IMAP และคลิกไปที่คำสั่ง เพิ่มที่อยู่สำหรับส่งต่อ

5. ทำการระบุ E-Mail ที่จะใช้ในการส่งต่อ โดยพิมพ์ Forward@etax.smemove.com และคลิกไปที่คำสั่ง ถัดไป

6. จากนั้นจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมา ให้คลิกไปที่คำสั่ง ดำเนินการต่อ เพื่อยืนยัน E-Mail แล้วทางระบบจะทำการส่ง E-Mail ที่กล่องจดหมาย

7. ให้คลิกเปิด E-Mail และบันทึกรหัสยืนยัน เพื่อนำมาใส่ไว้ในช่องการยืนยัน ที่อยู่ในหน้า การส่งต่อและ POP/IMAP และคลิกไปที่คำสั่ง ยืนยัน ทางระบบจะแสดงการยืนยันเมื่อรหัสผ่านถูกต้อง

8. เมื่อทำการยืนยัน E-Mail แล้วต่อมาให้คลิกไปที่เมนู ตัวกรองและที่อยู่ที่บล็อกไว้ เพื่อสร้างตัวกรองจดหมาย และคลิกเลือกไปที่คำสั่ง สร้างตัวกรองจดหมาย

9. ทำการระบุข้อมูลทั้งหมดตามที่ทางระบบได้กำหนดไว้ ในส่วนของ จาก ให้พิมพ์ “csemail@etax.teda.th” แล้วคลิกไปที่คำสั่ง สร้างตัวกรอง

10. ต่อมาให้คลิกไปที่ช่อง ส่งต่อไปที่ แล้วคลิกเลือกที่อยู่เลือก E-Mail เป็น Forward@etax.smemove.com และทำการคลิกไปที่คำสั่ง สร้างตัวกรอง เพื่อบันทึก

11. กลับมาที่หน้าเว็บของ SMEMOVE อีกครั้งเพื่อทำการตั้งค่าต่อ โดยเริ่มจากการคลิกไปที่คำสั่ง Sing in with Google

และทำการคลิกเลือกไปที่ E-Mail ที่ทำการสมัคร e-Tax Invoice ไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า และคลิก Allow เพื่อจบการทำงาน

12. เมื่อทำการ Sing in with Google สำเร็จทางระบบจะแสดงบัญชี E-Mail ที่คุณสมัครไว้ เหมือนภาพในตัวอย่างด้านล่าง

จาก sign in เสร็จสมบูรณ์จะขึ้น gmail ที่สมัคร e-Taxไว้

วิธีการใช้งาน e-Tax

1. e-Tax จะอยู่ตรงเอกสาร Tax invoice


2. กรอก EMAIL ของผู้รับเอกสาร  และ สามารถใส่ข้อความให้ผู้รับรู้ว่าเป็น e-Tax ได้ด้วยในช่องด้านล่าง

  • 1.ส่งปกติ คือ การส่งเอกสารให้ลูกค้าตามปกติ
  • 2.แก้ไข คือ การเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ หรือ รายละเอียดต่างๆในใบกำกับภาษี
  • 3.ยกเลิกเอกสาร  คือ ยกเลิกใบกำกับภาษีใบนั้น


เมื่อส่งเสร็จแล้วจะขึ้นสถานะตามด้านล่าง

เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Email (e-tax invoice by email) ฉะนั้นแล้วเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจาก สพธอ.(ETDA) แล้วนั้นถือเป็นเอกสารตัวจริง ลูกค้าสามารถใช้แทนเอกสารต้นฉบับตัวจริงในรูปแบบกระดาษได้เลย

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง