การเชิญสิทธิพนักงานเข้าใช้งานในระบบ

ขั้นตอนการเชิญให้พนักงานเข้าใช้งานในระบบ มีขั้นตอนดังนี้

 

 1. เข้าที่เมนูตั้งค่า > สิทธิ์ผู้ใช้งาน
 2. กดเพิ่มใหม่ > สร้างบทบาท

 3. ตั้งชื่อบทบาท > และกำหนดขอบเขตการมองเห็นเมนูต่างๆ
  3.1 ตั้งชื่อบทบาท ( ตำแหน่ง)
  3.2 กำหนดเมนูที่ต้องการให้พนักงานสามารถเห็นได้
  3.3 กำหนดสิทธิ์ให้พนักงาน สามารถเห็น แก้ไข อนุมัติ หรือลบ เอกสารได้
 4. เชิญผู้ใช้งานเข้าใช้งาน กดที่คำว่าเพิ่มใหม่ > สร้างผู้ใช้งาน

 5. กรอก E-mail ของพนักงาน > ชื่อของพนักงาน > บทบาทที่ต้องการให้สิทธิพนักงาน

  5.1 ระบุ E-mail ของพนักงาน
  5.2 ชื่อของพนักงาน
  5.3 เลือกบทบาท(ตำแหน่ง) ที่ต้องการให้พนักงานเข้าใช้งาน

 6. รอพนักงานตอบรับคำเชิญ ที่E-mail ของพนักงาน

 7. ให้พนักงานเข้าไปที่กล่องข้อความของใน E-mail ของพนักงาน และกดตอบรับคำเชิญ

 8. เมื่อพนักงานกดตอบรับคำเชิญสามารถเข้าใช้งานในระบบได้

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง