ใบมัดจำ

ใบมัดจำจะถูกนำมาใช้เมื่อลูกค้าทำการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการมาบางส่วน จึงจำเป็นจะต้องออก ใบมัดจำ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ เพื่อแสดงการรับรู้ว่านี่เป็นรายได้ที่ได้รับมาเพียงบางส่วน

ขั้นตอนในการสร้างใบมัดจำสินค้า


  1. เข้าไปที่เมนู ขาย คลิกเลือกไปที่หัวข้อ ใบเสนอราคา ทำการเลือกใบเสนอราคาที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการมาเพียงบางส่วน
  2. คลิกเลือกไปที่คำสั่ง รอยืนยัน ที่อยู่ในหัวข้อของ ลูกค้าสั่งซื้อ จากนั้นคำสั่ง รอยืนยัน จะเปลี่ยนเป็น ยืนยันแล้ว หากต้องการลบการยืนยันออกก็เพียงแค่เลือกคลิกไปที่จุดเดิมอีกครั้ง
  3. ต่อมาให้ทำการคลิกเลือก วิธีการชำระเงิน โดยเลือกที่คำสั่ง แบ่งเป็นงวดๆ และทำการกำหนดวันที่ที่จะใช้ในการวางบิลที่ถูกแบ่งออกมาเป็นงวดๆ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ว่าจะแบ่งออกมาเป็นกี่งวด เมื่อกำหนดวันที่วางบิลเสร็จแล้วก็เลือกที่คำสั่ง บันทึก
  4. เมื่อทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะสร้างแท็บการใช้งานมาเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ส่วนคือใบวางบิล และใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติ ต่อมาให้ผู้ใช้งานเลือกที่แท็บ ใบเสร็จรับเงิน และคลิกที่คำสั่ง + สร้างใบเสร็จ
  5. คลิกที่คำสั่ง มัดจำ/เงินจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ เมื่อข้อมูลปรากฏขึ้นมาผู้ใช้งานควรตรวจสอบชื่อที่อยู่และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าให้ละเอียดเพื่อความถูกต้องของเอกสาร
  6. หากมีการออกใบหัก ณ ที่จ่ายก็สามารถคลิกที่คำสั่ง มีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อเพิ่มข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย
  7. ทำการระบุชื่อรายการเช่น เงินมัดจำงวดแรก 50% และระบุจำนวนเงินค่ามัดจำที่ได้รับมาจากลูกค้า
  8. เลือกรูปแบบการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงินหากมีเอกสารแนบ หรือโน้ตสำหรับใช้ภายในบริษัทก็ให้ทำการเพิ่มข้อมูลในส่วนของ เอกสารอื่นๆ ได้เลย เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ทำการคลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อบันทึกรายการทั้งหมด
    หมายเหตุ สำหรับธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ระบบจะสร้างใบกำกับภาษี ในแท็บใบวางบิลให้อัตโนมัติ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง