ใบมัดจำ

ใบมัดจำจะถูกนำมาใช้เมื่อลูกค้าทำการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการมาบางส่วน จึงจำเป็นจะต้องออก ใบมัดจำ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ เพื่อแสดงการรับรู้ว่านี่เป็นรายได้ที่ได้รับมาเพียงบางส่วน

ขั้นตอนในการสร้างใบมัดจำสินค้า


 1. เข้าไปที่เมนู ขาย คลิกเลือกไปที่หัวข้อ ใบเสนอราคา ทำการสร้างเอกสาร ใบเสนอราคา
 2. ทำการสร้างใบเสนอราคา กรอกข้อมูล ของลูกค้า และสินค้า จากนั้นกดบันทึก
 3. เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อย ให้คลิกเลือกไปที่คำสั่ง รอยืนยัน ที่อยู่ในหัวข้อของ ลูกค้าสั่งซื้อ จากนั้นคำสั่ง รอยืนยัน จะเปลี่ยนเป็น ยืนยันแล้ว
 4. ต่อมาให้ทำการคลิกเลือก วิธีการชำระเงิน โดยเลือกที่คำสั่ง แบ่งตามสินค้า/มัดจำ และกด บันทึก
 5. เมื่อทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานเลือกที่แท็บ ใบเสร็จรับเงิน และคลิกที่คำสั่ง + สร้างใบเสร็จ
 6. คลิกที่คำสั่ง มัดจำ/เงินจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ
 7. กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการออกเอกสารหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายก็สามารถคลิกที่คำสั่ง มีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อเพิ่มข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย
 8. ระบุรายการ และยอดเงิน
  – เลือกรูปแบบการชำระเงิน
  – กดบันทึก

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง