การสร้างเอกสารใบสำคัญจ่าย

 1. เมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนดชำระให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนู จ่าย > ค่าใช้จ่าย และกดเลือกเอกสารที่ต้องการทำรายการจ่าย
 2. ระบบจะทำการสร้างเอกสาร ใบสำคัญจ่าย ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบข้อมูลยอดเงิน
 3. หากมีการ หัก ณ ที่จ่ายเกิดขึ้นผู้ใช้งานสามารถกดที่คำว่า มีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อสร้างเอกสารรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

  3.1 ให้ผู้ใช้งานทำการเลือกแบบว่าเป็น ภงด.3 หรือ ภงด.53 รวมถึง รายละเอียดอื่นๆ  
 4. ตรวจสอบการจ่ายเงิน ก่อนทำการจ่าย
  4.1 ทำการเลือกรูปแบบการชำระเงิน เช่น ชำระด้วยเงินสด เงินโอน หรือ เช็ค
  4.2 เลือกว่าเงินที่ได้มีการจ่าย ถูกจ่ายจากที่ใดเช่น บัญชีธนาคารของยริษัท หรือ เงินสดของบริษัท หากเป็นการโอน จะต้องเลือกธนาคารปลายทางของบริษัทซัพพลายเออร์
  4.3 ตรวจสอบยอดเงิน ว่ายอดเงินตรงกับ ยอดเงินสุทธิ ที่ระบบคำนวณให้หรือไม่  
 5. กรอกข้อมูลครบถ้วน ให้ทำการกดบันทึกเอกสาร เป็นการจบขั้นตอนการจ่ายเงิน.

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง