การสร้างเงินเดือนพนักงาน

วิธีการสร้างเงินเดือนพนักงาน


  1. เริ่มต้นการสร้างเงินเดือนพนักงานโดยเข้าสู่หัวข้อ เงินเดือน ในเมนู พนักงาน คลิกเลือกไปที่คำสั่ง +จ่ายเงินเดือน จากนั้นให้เลือกรายการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ตามต้องการ
  2. ระบุเดือนที่ต้องการสร้างเงินเดือน และเลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการจ่ายเงินเดือน เมื่อเลือกเสร็จก็คลิกไปที่คำสั่ง สร้าง

หมายเหตุ รายการเงินเดือนจะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากการสร้างพนักงาน หากสร้างรายการเงินเดือนเสร็จแล้ว สามารถทำการตรวจสอบได้ที่เมนู พนักงาน หัวข้อ เงินเดือน รายการเงินเดือนที่ถูกสร้างแล้วจะปรากฏอยู่ที่นั่น

วิธีการสร้างเงินเดือน ย้อนหลัง


  1. เริ่มต้นการสร้างเงินเดือนพนักงานโดยเข้าสู่หัวข้อ เงินเดือน ในเมนู พนักงาน คลิกเลือกไปที่คำสั่ง +จ่ายเงินเดือน จากนั้นให้เลือกรายการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ตามต้องการ
  2. คลิกเลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการ และคลิกไปที่คำสั่ง สร้าง เพื่อสร้างรายการเงินเดือนย้อนหลังให้กับพนักงานที่ต้องการ
  3. เมื่อสร้างรายการการจ่ายเงินเดือน ย้อนหลังสำเร็จแล้ว เอกสารจะถูกบันทึกไปที่หัวข้อ เงินเดือน ในเมนู พนักงาน

หมายเหตุ การสร้างเงินเดือนย้อนหลังเป็นวิธีการที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือน พร้อมทำการบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีอื่นๆ ก่อนหน้านี้ แต่ในปัจจุบันได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกบัญชี มาเป็นโปรแกรมของ SMEMOVE

วิธีการสร้างรายการเบิก


การสร้างรายการเบิกสามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายการเบิกให้กับพนักงานทุกคนที่อยู่ในระบบได้

2. พนักงานสามารถทำการสร้างรายการเบิกให้กับตัวเองได้ โดยในกรณีนี้พนักงานจะต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้เสียก่อน

  1. เข้าสู่หัวข้อ เงินเดือน ในเมนู พนักงาน จากนั้นก็ทำการเลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการสร้างรายการเบิก
  2. ทำการสร้างรายการเบิกให้กับพนักงานที่ต้องการ โดยการคลิกไปที่คำสั่ง +เพิ่มรายการ ที่อยู่ในหัวข้อ รายการเบิก
  3. กำหนดรายละเอียดในการเบิกเช่น ประเภทรายการเบิก รายละเอียดของการเบิก จำนวนเงิน ในกรณีที่มีใบเสร็จก็สามารถทำการแนบไฟล์ไปได้ทันที
  4. เมื่อทำการกรอกข้อมูลการเบิกครบถ้วนคลิกไปที่คำสั่ง บันทึก เพื่อบันทึกรายการเบิกทั้งหมดที่สร้างไว้

หมายเหตุ วิธีการสร้างรายการเบิกทั้งสองข้างต้น สามารถใช้ได้ทั้ง 2 กรณี ต่างกันที่การเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างรายการเบิก หากทำการสร้างเอกสารเบิกด้วยตัวพนักงานเอง ให้คลิกไปที่เมนู สำหรับพนักงาน และคลิกเลือกไปที่คำสั่ง เงินเดือนและเบิกจ่าย จากนั้นก็สามารถสร้างรายการเบิกได้ตามวิธีการที่ 2 – 3 ได้เลย

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง