การสร้างเงินเดือนพนักงาน

คือเอกสารที่บริษัทออกให้กับพนักงานเพื่อแจกแจงรายละเอียดของการจ่ายเงินเดือน ถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องทำเพื่อยืนยันการชำระเงินค่าจ้างให้กับพนักงาน

การสร้างเงินเดือนพนักงาน ภายในระบบ SMEMOVE มี 3 ส่วน

  • การสร้างเงินเดือน
  • การสร้างเงินเดือนย้อนหลัง
  • การทำรายการเบิกของพนักงาน

การสร้างเงินเดือน

1. สามารถเข้าใช้งานได้โดยเข้าผ่าน เมนูพนักงาน => เงินเดือน
กดที่ปุ่ม + จ่ายเงินเดือน จากนั้นเลือกประเภทของพนักงานที่ต้องการทำจ่าย

2. ถ้าผู้ใช้งานต้องการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานประจำมากกว่า 1 ครั้งในเดือนนั้นสามารถเลือกรอบจ่ายเงินเดือนของพนักงานคนนั้นได้
โดยแต่ละรอบสามารถจ่ายได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

และในตารางสรุปของ ภงด. 1 จะขึ้นรายการจ่ายเงินเดือนเท่ากับจำนวนที่ผู้ใช้งานได้จ่ายในเดือนนั้นๆ
หมายเหตุ รายการเงินเดือนจะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติในแต่ละเดือน หรือ มีการเพิ่มพนักงานเข้าระบบ

การสร้างเงินเดือนย้อนหลัง

สามารถเข้าใช้งานได้โดยเข้าผ่าน เมนูพนักงาน => เงินเดือน
กดที่ปุ่ม + จ่ายเงินเดือน จากนั้นเลือก เงินเดือนย้อนหลัง
คลิกเลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการ และกดปุ่ม สร้าง เพื่อสร้างรายการเงินเดือนย้อนหลัง

หมายเหตุ การสร้างเงินเดือนย้อนหลังเป็นวิธีการที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือน พร้อมทำการบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีอื่นๆ ก่อนหน้านี้ แต่ในปัจจุบันได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกบัญชี มาเป็นโปรแกรมของ SMEMOVE

การทำรายการเบิกของพนักงาน

การสร้างรายการเบิกสามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

  • ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายการเบิกให้กับพนักงานทุกคนที่อยู่ในระบบได้
  • พนักงานสามารถทำการสร้างรายการเบิกให้กับตัวเองได้ โดยในกรณีนี้พนักงานจะต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้เสียก่อน

1. สามารถเข้าใช้งานได้โดยเข้าผ่าน เมนูพนักงาน => เงินเดือน เลือกรายการที่ต้องการทำเบิก2. เลื่อนหน้าจ่ายเงินเดือนมาด้านล่างจะปรากฏปุ่ม +เพิ่มรายการ ที่อยู่ในหัวข้อ รายการเบิก
ในส่วนนี้สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆได้เช่น ประเภทรายการเบิก, รายละเอียดของการเบิก, จำนวนเงิน และการแนบไฟล์เอกสารต่างๆ เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนกดปุ่ม บันทึก ด้านขวาล่าง

หมายเหตุ วิธีการสร้างรายการเบิกทั้งสองข้างต้น สามารถใช้ได้ทั้ง 2 กรณี ต่างกันที่การเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างรายการเบิก หากทำการสร้างเอกสารเบิกด้วยตัวพนักงานเอง ให้คลิกไปที่เมนู สำหรับพนักงาน และคลิกเลือกไปที่คำสั่ง เงินเดือนและเบิกจ่าย จากนั้นก็สามารถการสร้างรายการเบิกได้ตามวิธีการที่ข้างต้น

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง