เพิ่มสินทรัพย์ ด้วยการออกเอกสารใบซื้อ

คือเงินหรือสิ่งของที่สามารถตีเป็นตัวเงินได้ (สิ่งของที่มีมูลค่าอาคาร ที่ดิน เครื่องใช้สำนักงาน) ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของธุรกิจ หรือบุคคลที่เป็นเจ้าของ ซึ่งอาจมาในรูปแบบที่มีตัวต้น หรือไม่มีตัวตนก็ได้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาสั้นๆ และธุรกิจมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

ขั้นตอนการเพิ่มสินทรัพย์ ด้วยการออกเอกสารใบซื้อ

  1. ผู้ใช้งานเข้าที่เมนูซื้อ > ใบสั่งซื้อ > สร้างใบสั่งซื้อใหม่
  2. เลือกประเภทใบสั่งซื้อเป็นสินทรัพย์
  3. กรอกข้อมูลของซัพพลายเออร์ > สินค้าที่ต้องการซื้อ > บันทึก
  4. สร้างเอกสารใบรับสินค้า และ ทำการรับสินค้า(สินทรัพย์) ที่ได้ทำการซื้อมา
  5. เลือก หมวดหมู่ของสินทรัพย์ เพื่อใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา จากนั้นกดบันทึกเอกสาร
  6. สินทรัพย์ที่ซื้อเข้ามาจะอยู่ที่เมนู บัญชี > สินทรัพย์ 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง