การสร้างค่าใช้จ่ายประจำ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าเมนู ค่าใช้จ่ายประจำ

ขั้นตอนที่ 2 สร้างเงื่อนไขของรายการจ่ายประจำ

ขั้นตอนที่ 3 สร้างค่าใช้จ่ายประจำ

ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติเอกสารค่าใช้จ่ายเมื่อถึงกำหนด

ขั้นตอนที่ 5 จ่ายชำระ

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าเมนู ค่าใช้จ่ายประจำ

 1. คลิกไปที่เมนู จ่าย > ค่าใช้จ่าย
 2. เลือกแถบด้านบนที่คำว่า ค่าใช้จ่ายประจำ

 3. กดสร้างค่าใช้จ่าย

 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างเงื่อนไขของรายการจ่ายประจำ

การสร้างเงื่อนไขค่าใช้จ่ายประจำมีให้เลือกได้ 3 รายการคือ 

 1. กำหนดครบรอบจ่าย สามารถกดเลือกได้ว่า ต้องการให้รายการค่าใช้จ่ายนี้มีวันสิ้นสุด หรือ ดำเนินการต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด หากมีวันสิ้นสุด ให้ทำการเลือกวันที่
 2. สถานะการจ่าย เป็นการกำหนด ให้เมื่อถึงวันที่ ที่ต้องการสร้างค่าใช้จ่ายนี้ จะให้เอกสารอยู่ในสถานะ แบบร่าง หรือให้เป็นอนุมัติ 
 3. รอบวันที่สร้างรายการ หมายถึงความถี่ในการสร้างค่าใช้จ่ายประจำนี้ สามารถเลือกได้ทั้ง รายสัปดาห์ รายเดือน หรือต้องการกำหนดวันที่แน่นอน

 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างค่าใช้จ่ายประจำ

 1. คลิกเลือกประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องการสร้าง
 2. เลือกรูปแบบค่าใช้จ่าย ต้องการให้ระบบบันทึกบัญชีให้เมื่อสร้างเอกสารจ่าย หรือต้องการให้ ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้ก่อน
 3. กรอกข้อมูลของซัพพลายเออร์ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 4. ตั้งค่าเงื่อนไขราคา สกุลเงินที่ใช้ เครดิตที่ได้รับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ส่วนลด
 5. กรอกชื่อ ค่าใช้จ่ายที่ต้องการ จำนวน และราคา

 6. กดบันทึก

 

ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติเอกสารค่าใช้จ่ายเมื่อถึงกำหนด

 

 1. เมื่อถึงวันที่ทำการตั้งค่าไว้ให้ระบบสร้างค่าใช้จ่ายประจำ

 2. คลิกไปที่เมนูจ่าย > ค่าใช้จ่าย 
 3. ระบบจะสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายไว้ให้ โดยสถานะเป็นแบบร่าง
 4. คลิกเลือกไปที่เอกสารดังกล่าว
 5. กดอนุมัติ
 6. กดบันทึก

ขั้นตอนที่ 5 จ่ายชำระ

 1. กดชำระเงิน ด้านขวามือ

 2. ตรวจสอบยอดเงินและวิธีการจ่ายเงิน
 3. กดบันทึกบทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง