การลบบริษัทหรือยกเลิกบริการ

ขั้นตอนการลบบริษัทหรือยกเลิกบริการ


  1. เมื่อต้องการยกเลิกบริการแบบมีค่าใช้จ่าย โดยผู้ใช้งานยังต้องการใช้บริการของ SME MOVE โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปที่เมนู ตั้งค่า และทำการเลือก เมนูแพ็คเกจ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นแพ็คเกจจากเสียค่าบริการ เป็นฟรี (การเปลี่ยนรูปแบบบริการให้ไม่มีค่าใช้จ่ายจำเป็นจะต้องลบผู้ใช้งานให้เหลือเพียง 1 USER และพื้นที่การใช้งานจะต้องไม่เกิน 200 MB ตามสิทธิที่จะได้รับของผู้ใช้งานฟรี)
  2. หากผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลบริษัท ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เมนู ตั้งค่า คลิกเลือกที่หัวข้อ ข้อมูลบริษัท และทำการคลิกที่คำสั่ง ลบบริษัท โดยทางระบบจะให้ระบุเหตุผลที่ต้องการลบข้อมูลบริษัท หากระบุเหตุผลแล้วให้คลิกที่คำสั่ง ยืนยันการลบข้อมูลบริษัท เท่านี้ข้อมูลบริษัทที่ไม่ต้องการก็จะหายไปจากบัญชีผู้ใช้งาน

หมายเหตุ ข้อมูลบริษัทที่ถูกลบออกไปจะไม่สามารถกู้คืนได้ ก่อนทำการลบข้อมูลบริษัทผู้ใช้งานควรตรวจสอบ หรือสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ก่อนเสมอ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง