การรวบจ่าย ค่าใช้จ่าย

ในระบบ SMEMOVE เมื่อผู้ใช้งานทำการสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ แต่ผู้ใช้งานไม่ต้องการจะทำการจ่ายทีละรายการ

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถทำการรวบจ่าย โดยการรวบจ่ายในระบบสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

 1. รวมจ่ายตามซัพพลายเออร์
 2. แยกตามรายการค่าใช้จ่าย

โดยทั้ง 2 วิธีมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการรวมจ่ายตามซัพพลายเออร์

เมื่อผู้ใช้งานทำการสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการเรียบร้อยแล้ว และต้องการรวบจ่ายให้ทำตามขั้นตอนดังนี้โดยที่จะต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่ได้ทำการจ่ายเท่านั้น

 1. เลือกเอกสารที่ต้องการรวบจ่าย
 2. เลือกที่คำว่า “สร้างรายการจ่ายชำระ”


 3. เลือกรูปแบบการสร้างใบสำคัญจ่าย โดยเลือกเป็น “รวมจ่ายตามซัพพลายเออร์”


 4. กรอกรายละเอียดการจ่ายเช่น รูปแบบการชำระเงิน ช่องทางชำระเงิน และกดยืนยันรายการ


 5. หากเลือกเป็น “รวมจ่ายตามซัพพลายเออร์” ระบบจะสร้างเอกสารใบสำคัญจ่ายตามจำนวนซัพพลายเออร์ 
  เช่น หากมี ซัพพลายเออร์ 4 ราย ระบบจะสร้างใบสำคัญจ่าย 4 ใบ
ขั้นตอนรวบจ่ายแบบ แยกตามรายการ

เมื่อผู้ใช้งานทำการสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายหลายรายการเรียบร้อยแล้ว และต้องการสร้างใบสำคัญจ่ายโดยไม่ต้องสร้างทีละใบ
ผู้ใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

 1. รวบเอกสารที่ต้องการรวบ
 2. เลือกที่คำว่า “สร้างรายการจ่ายชำระ”


 3. เลือกรูปแบบการสร้างใบสำคัญจ่าย โดยเลือกเป็น “แยกตามรายการค่าใช้จ่าย”


 4. กรอกรายละเอียดการจ่ายเช่น รูปแบบการชำระเงิน ช่องทางชำระเงิน และยืนยันรายการ


 5. หากเลือกเป็น”แยกตามรายการค่าใช้จ่าย” ระบบจะทำการสร้างใบสำคัญจ่ายตามเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  เช่น มีเอกสารค่าใช้จ่าย (EX) 6 ใบ ระบบจะทำการสร้างเอกสารใบสำคัญจ่าย (PP) 6 ใบ.


 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง