การยื่นประกันสังคมออนไลน์

ระบบจะสร้างแบบฟอร์มหลังจากที่คลิกจ่ายเงินเดือน


  1. ไปที่เมนูบัญชี => เมนูภาษีและประกันสังคม => ประกันสังคม => แบบฟอร์มประกันสังคม => ดาวน์โหลดไฟล์ แบบ Excel
  2. เข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/ => สถานประกอบการ => เข้าสู่ระบบ
  3. คลิกส่งข้อมูลเงินสมทบ => เลือกวิธียื่นเงินสมทบ จากนั้นคลิกตกลง => ดำเนินการต่อ
  4. กดแนบไฟล์แล้วคลิกดำเนินการต่อ => เลือกประเภทไฟล์เป็น .xls => กดเลือกไฟล์ => กดดำเนินการแนบไฟล์
  5. ทำตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ และต้องคลิกจ่ายเงินประกันสังคมในระบบ SME ด้วย เพื่อที่ระบบจะได้บันทึกบัญชี

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง