การพิมพ์เช็คธนาคาร

เช็คธนาคารคือหนังสือตราสารซึ่งมีบุคคลหนึ่งเป็น “ผู้สั่งจ่าย” โดยธนาคารมีหน้าที่ในการจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง เมื่อถูกทวงถามจากบุคคลอื่นหรือที่เรียกว่า “ผู้รับเงิน”

วิธีการพิมพ์เช็คธนาคาร


  1. เข้าไปที่เมนูจ่ายเลือก ใบสำคัญจ่าย และทำการเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์เช็คธนาคาร

  2. ตรวจสอบข้อมูลในใบสำคัญจ่ายให้ถูกต้อง และทำการคลิกไปที่ตัวเลือก เช็คธนาคาร ในส่วนของ การชำระเงิน


  3. ทำการระบุข้อมูลสำคัญตามที่ระบบกำหนดไว้ทั้งหมดตามลำดับ บัญชีที่จ่าย => เลขที่เช็ค => ยอดเงิน => วันที่ของเช็ค และคลิกเลือกไปที่คำสั่ง พิมพ์เช็ค


  4. กำหนดรูปแบบของเช็คที่คุณต้องการออก และทำการคลิกไปที่คำสั่ง ดาวน์โหลด


วิธีการสร้างเอกสารเช็คใหม่


  1. เข้าไปที่เมนูจ่ายเลือก ใบสำคัญจ่าย และเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์เช็คธนาคาร

  2. ตรวจสอบข้อมูลในใบสำคัญจ่ายให้ถูกต้อง และทำการคลิกไปที่ตัวเลือก เช็คธนาคาร ในส่วนของ (รายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน) การชำระเงิน


  3. ทำการระบุข้อมูลสำคัญตามที่ระบบกำหนดไว้ทั้งหมดตามลำดับ บัญชีที่จ่าย => เลขที่เช็ค => ยอดเงิน => วันที่ของเช็ค และคลิกเลือกไปที่คำสั่ง พิมพ์เช็ค


  4. คลิกเลือกไปที่คำสั่ง สร้างเอกสารเช็คใหม่ และเลือกไปที่ + สร้างเอกสาร ที่จะแสดงอยู่ด้านขวามือของหน้าจอที่ปรากฏ

  5. เลือกไปที่ตัวเลือก เช็คธนาคาร และเลือกรูปแบบเช็คที่คุณต้องการออกแบบใหม่ เพื่อทำการออกแบบเช็คตามที่คุณต้องการ

  6. วิธีการออกแบบเช็คคุณสามารถเลือกหัวข้อที่คุณต้องการเพิ่มลงไปในเช็คได้ด้วยการคลิกเพิ่มจากตัวเลือกทั้งหมดในด้านซ้าย และการจัดวางคุณสามารถคลิกเลื่อนรูปแบบข้อความไปในส่วนต่างๆ ของเช็คได้ตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ การออกแบบเช็คสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือกำหนดรูปแบบเองใหม่ทั้งหมด และสร้างจากต้นแบบ ที่ทางระบบมีให้ซึ่งการปรับแต่งก็สามารถทำได้ง่ายๆ ทั้ง 2 รูปแบบ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง