การพิมพ์สลิปเงินเดือนแบบต่อเนื่อง

  1. เลือกที่เมนูพนักงาน => เงินเดือน  =>  คลิกช่องสี่เหลี่ยมของพนักงานที่ต้องการพิมพ์สลิปเงินเดือน
  2. เลือกกระดาษเป็น “กระดาษต่อเนื่อง (9×5.5)” และสุดท้าย “รูปแบบ” ทางลูกค้าสามารถปรับเป็นดาวน์โหลด เพื่อเก็บสลิปเงินเดือนเป็นไฟล์เอกสาร หรือลูกค้าปรับเป็นพิมพ์ เพื่อพิมพ์ออกเป็นกระดาษได้ตามความสะดวกเลยครับ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง