การปิดการใช้งาน “คลังสินค้า”

การปิดการใช้งาน “คลังสินค้า”

 

เมื่อผู้ใช้งานไม่ต้องการใช้งานคลังสินค้า ผู้ใช้งานสามารถทำการปิดการใช้งานคลังสินค้าได้ โดยการปิดการใช้งานคลังสินค้า มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ

 

 1. ปิดการใช้งานเพียงแค่คลังสินค้านั้นๆ ระบบยังสามารถแสดงชื่อคลังสินค้าอยู่ แต่ไม่สามารถทำการโอนย้ายสินค้ากับคลังนี้ได้
 2. ลบคลังสินค้า เป็นการลบคลังที่ได้มีการสร้างขึ้นก่อนหน้า ซึ่งจะทำให้ไม่สามารภใช้งานคลังสินค้านั้นได้อีกต่อไป
 3. การปิดใช้งานเมนูคลังสินค้า เป็นการปิดใช้งาน เมนู ของคลังสินค้าโดยสิ้นเชิงจะไม่มีเมนูคลังสินค้า การโอนย้าย อีกจะใช้งานเพียงคลังเดียวทั้งระบบโดยแต่ละรูปจะมีเงื่อนไขในการปิดการใช้งาน ดังนี้

 1. ปิดการใช้งานเพียงแค่คลังนั้น
  มีขั้นตอนดังนี้
  1.1 เข้าที่เมนูตั้งค่า > สินค้า

  1.2 คลังสินค้า

  1.3 กดที่ การตั้งค่า ของคลังสินค้าที่ต้องการปิด

  1.4 ที่หัวข้อ เปิดคลังสินค้า ให้นำตัวติ๊กถูกออก

  1.5 ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนว่า “รายการทั้งหมดจะถูกล็อคและไม่สามารถใช้งานได้” 2. ลบคลังสินค้า เป็นการรลบคลังสินค้าที่ได้ถูกสร้างขึ้น
  วิธีการลบคลังสินค้า มีขั้นตอนดังนี้
  2.1 เข้าที่เมนูตั้งค่า > สินค้า

  2.2 คลังสินค้า

  2.3 กดที่ การตั้งค่า ของคลังสินค้าที่ต้องการลบ

  2.4 กดที่คำว่า ลบออก

  2.5 หากผู้ใช้งานทำการลบออก แล้วระบบมีแจ้งเตือนว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะว่าในคลังสินค้าดังกล่าว ยังคงมีเอกสาร หรือ สินค้าคงเหลืออยู่ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการ ยกเลิกการับ การส่ง และลบเอกสาร ที่ทำการส่งสินค้ามาที่คลังดังกล่าว ทั้งหมด และต้องทำให้คลังดังกล่าว ไม่มีสินค้าเหลืออยู่

  2.6 ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนูสินค้า > คลังสินค้า > เลือกคลังสินค้าที่ต้องการลบ
  2.7 เลือกเอกสารที่มีอยู่ในคลัง

  2.8 ให้ผู้มีสิทธิ์ในคลังปลายทาง ทำการยกเลิกการับสินค้า

  2.9 ให้ผู้มีสิทธิ์ในคลังต้นทาง ทำการยกเลิกการการส่งสินค้า

  2.10 ปิดสถานะของเอกสาร ให้หลายเป็นเพียงแบบร่าง

  2.11 ลบเอกสาร

  2.12 ตรวจสอบคลังไม่ให้มีสินค้า หรือเอกสารเหลือจากนั้นจึงสามารถทำการลบคลังสินค้านี้ได้


 3. ปิดการใช้งานเมนูคลังสินค้า เป็นการปิดใช้งานสำหรับเมนูสินค้า ทั้งเมนู
  3.1  ผู้เข้าใช้งานไปที่เมนูตั้งค่า > สินค้า

  3.2 คลังสินค้า

  3.3 ทำการลบคลังสินค้า (หากไม่สามารถลบคลังได้ ให้ทำตามขั้นตอนในข้อ 2 )   เนื่องจากการจะปิดการใช้งานเมนูคลังจะต้องไม่มีคลังที่เพิ่มใหม่คงเหลืออยู่

  3.4 เมื่อลบคลังสินค้าหมดแล้ว จนเหลือเพียงแค่คลังหลัก ให้ทำการปิดสถานะเมนูคลังสินค้า

  3.5 เมนูคลังสินค้าจะไม่แสดง

 

เสร็จขั้นตอนการปิดใช้งานเมนูสินค้า

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง