ใบลดหนี้ซื้อ

ขั้นตอนบันทึกใบลดหนี้จากซัพพลายเออร์


  1. คลิกที่คำสั่ง + สร้างใบลดหนี้ ในแท็บเมนู ซื้อ ในหัวข้อ ใบลดหนี้

  2. ใส่หมายเลข ใบรับสินค้า ที่ได้รับใบลดหนี้จากซัพพลายเออร์ และข้อมูลของซัพพลายเออร์จะปรากฏขึ้นมา โดยข้อมูลในส่วนนี้จะได้รับการอ้างอิงมาจากใบรับสินค้า
  3. ใส่หมายเหตุที่ทำให้เกิดการลดหนี้เช่น การส่งสินค้าคืน สินค้าชำรุด สินค้าไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ ชำระเงินเกินยอด ฯลฯ
  4. คลิกเลือกรูปแบบการคืนเงิน โดยการคืนเงินระบบจะมีให้เลือก 2 รูปแบบคือ- เก็บไว้หักบิลอื่น ที่จะใช้ในกรณีที่มีการสั่งสินค้าในอนาคตซึ่งจะใช้ใบลดหนี้กับใบวางบิลอื่น
    – การจ่ายคืนเป็นเงินสด/โอน จะถูกใช้ในกรณีที่มีการคืนเงินให้กับลูกค้าทันที
  5. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการใช้ลดหนี้หรือส่งคืน ระบุจำนวน ระบุราคาต่อหน่วย (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา) หากมีการรับคืนสินค้าให้คลิกเลือกที่ช่อง ส่งคืนสินค้า แล้วทำการเลือกเป็น ส่งคืน
  6. ทำการ บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูล
    หมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูตัวอย่างของใบเสนอราคาและทำการดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF ที่สามารถเลือกได้ทั้ง ต้นฉบับ และสำเนา ส่ง Email พิมพ์เอกสาร เพียงคลิกที่ icon Download, Email, Print ที่อยู่ด้านขวาบนของหน้าแสดงตัวอย่าง

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง