การนำเข้า ไฟล์รายชื่อ

ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์รายชื่อสินทรัพย์


 1. คลิก + สร้างสินทรัพย์ เลือกรายการ อัปโหลดจาก Excel ที่อยู่ในเมนู บัญชี หัวข้อ สินทรัพย์
 2. คลิกเลือกไปที่คำสั่ง ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ Excel และเพิ่มข้อมูลสินทรัพย์ลงในไฟล์ที่ได้ทำการดาวน์โหลด
 3. หลังจากที่เพิ่มข้อมูลสินทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการอัปโหลดเอกสารเข้าระบบ โดยคลิกที่คำสั่ง อัปโหลด
 4. ตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ ที่กำลังจะเพิ่มเข้าไปในระบบ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกที่คำสั่ง อัปโหลดข้อมูลสินทรัพย์
 5. ระบบจะทำการสร้างรายการสินทรัพย์พร้อมคำนวณค่าเสื่อมจากวันที่ซื้อให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์รายชื่อพนักงาน


 1. ไปที่เมนู รายชื่อ หัวข้อ พนักงาน คลิกไปที่คำสั่ง +สร้างพนักงาน และเลือกไปที่ อัปโหลดพนักงาน
 2. เลือกไปที่คำสั่ง อัปโหลด หรือลากไฟล์มาวาง เพื่ออัปโหลดไฟล์รายชื่อพนักงาน และคลิกที่คำสั่ง ต่อไป
 3. ทำการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อพนักงานที่ต้องการสร้าง และคลิกที่คำสั่ง อัปโหลดข้อมูล
 4. เมื่อระบบทำการอัปโหลดข้อมูลสำเร็จ ให้คลิกที่คำสั่ง เสร็จสิ้น|

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าไฟล์รายชื่อพนักงาน แต่ไม่ทราบรูปแบบของการสร้างเอกสาร หรือเอกสารที่จัดทำไว้ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถคลิก ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ ในขั้นตอนอัปโหลดไฟล์รายชื่อพนักงาน เพื่อนำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์รายชื่อลูกค้า


 1. ไปที่เมนู รายชื่อ หัวข้อ ลูกค้า คลิกไปที่คำสั่ง +เพิ่มลูกค้า และเลือกไปที่ อัปโหลดลูกค้า
 2. เลือกไปที่คำสั่ง อัปโหลด หรือลากไฟล์มาวาง เพื่ออัปโหลดไฟล์รายชื่อลูกค้า และคลิกที่คำสั่ง ต่อไป
 3. ทำการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อลูกค้าที่ต้องการสร้าง และคลิกที่คำสั่ง อัปโหลดข้อมูล
 4. เมื่อระบบทำการอัปโหลดข้อมูลสำเร็จ ให้คลิกที่คำสั่ง เสร็จสิ้น

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าไฟล์รายชื่อลูกค้า แต่ไม่ทราบรูปแบบของการสร้างเอกสาร หรือเอกสารที่จัดทำไว้ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถคลิก ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ ในขั้นตอนอัปโหลดไฟล์รายชื่อลูกค้า เพื่อนำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์รายชื่อ ซัพพลายเออร์


 1. ไปที่เมนู รายชื่อ หัวข้อ ซัพพลายเออร์ คลิกไปที่คำสั่ง +สร้างซัพพลายเออร์ และเลือกไปที่ อัปโหลดซัพพลายเออร์

 2. เลือกไปที่คำสั่ง อัปโหลด หรือลากไฟล์มาวาง เพื่ออัปโหลดไฟล์รายชื่อซัพพลายเออร์ และคลิกที่คำสั่ง ต่อไป

 3. ทำการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อซัพพลายเออร์ที่ต้องการสร้าง และคลิกที่คำสั่ง อัปโหลดข้อมูล

 4. เมื่อระบบทำการอัปโหลดข้อมูลสำเร็จ ให้คลิกที่คำสั่ง เสร็จสิ้น

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำเข้าไฟล์รายชื่อซัพพลายเออร์ แต่ไม่ทราบรูปแบบของการสร้างเอกสาร หรือเอกสารที่จัดทำไว้ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถคลิก ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ ในขั้นตอนอัปโหลดไฟล์รายชื่อซัพพลายเออร์ เพื่อนำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตัวเอง

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง