การตั้งค่า ระบบบันทึกเวลาเข้างาน สำหรับพนักงาน

การตั้งค่า ระบบบันทึกเวลาเข้างาน เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานให้เป็นไปตามระบบภายในบริษัท เพื่อให้ข้อมูลการเข้าออกงานของพนักงานทุกคนภายในบริษัทถูกจัดไว้อย่างเป็นสัดส่วน มีระเบียบ ถูกต้องตามจริง

  1. เข้าไปที่เมนู “ตั้งค่า” เลือกไปที่เมนู “พนักงาน” และคลิกเลือกไปที่คำสั่ง “เปิดใช้งาน” 

  2. เลือกไปที่คำสั่ง “บันทึกเวลา” และคลิกไปที่ “+ เพิ่มรายการ”

  3. ทำการกรอกข้อมูลสำคัญในการบันทึกเวลาของพนักงาน => ชื่อโปรไฟล์ => รูปแบบการเข้าออกงาน =>     วันทำงาน วันหยุด (เวลาการเข้าออกงานสามารถกำหนดได้ด้วยการคลิกที่ช่องเวลา ในคอรัม “วันทำงาน”)

  4. กำหนดรูปแบบ “เงื่อนไขการลงเวลา” ทำการเลือกช่วงเวลาที่สามารถลงเวลาได้ (เข้า – ออกก่อนเวลาได้กี่นาที) => เลือกรูปแบบการลงเวลา (ลงเวลาผ่านระบบตอกบัตร, ลงเวลาผ่านเครื่องตอกบัตร, ลงเวลานอกสถานที่) => การคำนวนโอทีพนักงานรายเดือน

  5. กำหนดรูปแบบ “บัญชีเชื่อมโยง” สำหรับพนักงานทั่วไป และฝ่ายการผลิต

  6. กำหนดรูปแบบ “สถานที่บันทึกเวลา” เพิ่มสถานที่ที่สามารถทำการบันทึกเวลาได้ตามความต้อง

  7. เมื่อกำหนดรูปแบบการบันทึกเวลาเข้างาน สำหรับพนักงานเสร็จเรียบร้อยทุกส่วนแล้วก็ให้คลิกไปที่คำสั่ง “บันทึก” เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้

หมายเหตุ การเปิดใช้งานระบบบันทึกเวลาเข้างาน สำหรับพนักงานให้สมบูรณ์ผู้ใช้งานจะต้องทำการเปิดการใช้งาน “ระบบตอกบัตร” ของพนักงานที่ต้องการด้วยเสมอ วิธีการคือเข้าไปที่เมนูพนักงาน => พนักงาน => เลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการ => คลิก “เปิดใช้งาน” ในส่วนของระบบบัตรตอก ที่จะแสดงในส่วนข้อมูลพนักงาน

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง