การตัดจำหน่ายสินทรัพย์

 

วิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สามารถทำได้หลายวิธี ในแต่ละวิธีจะมีการคำนวณต้นทุนและความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานในเลือก

เลือกสินทรัพย์ที่ต้องการตัดจำหน่าย

 1. เมนูบัญชี > สินทรัพย์ > เลือกสินทรัพย์ที่ต้องการ
 2. กดปุ่ม “ตัดจำหน่าย”

การตัดจำหน่ายแต่ละวิธี

 1. การขาย
  เลือกวิธีการขาย > กรอกข้อมูลผู้ซื้อ, ราคา และ รูปแบบชำระเงิน
 2. การบริจาค 
  เลือกวิธีการบริจาค > กรอกข้อมูลผู้รับบริจาคและราคา


 3. เสื่อมสภาพ/ใช้งานไม่ได้
  เลือกวิธีเสื่อมสภาพ > เลือกการคิดต้นทุน 
  – หักค่าใช้จ่ายตามปกติจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน
  – ตัดเป็นข้าใช้จ่ายทั้งหมดทันที
 4. สูญหาย 
  เลือกวิธีสูญหาย > เลือกการคิดต้นทุน
  – หากไม่มีประกันภัย จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  – ได้รับเงินจากประกันภัย

การตัดค่าเสื่อมราคา

ในกรณีที่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกไปในราคาที่เท่ากันและตัดจำหน่ายวันเดียวกัน

 • วิธีการขาย และ การบริจาค จะทำการตัดค่าเสื่อมราคา จนถึงวันที่ตัดจำหน่าย
 • วิธีสินทรัพย์สูญหายและวิธีเสื่อมสภาพ/ใช้งานไม่ได้ จะนำค่าเสื่อมราคาสะสมที่ถูกคำนวณล่าสุด นำมาใช้หักกับมูลค่าสินทรัพย์

จึงเป็นสาเหตุทำให้การตัดจำหน่ายด้วยวิธี ขายและบริจาค มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม มากกว่า วิธีสูญหาย เพราะมีจำนวนวันที่ถูกนำมาคำนวณมากกว่า

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?