การตัดค่าเสื่อมราคา/ตรวจสอบรายการค่าเสื่อมราคา

 

 

ขั้นตอนในการตัดค่าเสื่อมราคา/ตรวจสอบรายการค่าเสื่อมราคา


 1. เข้าสู่เมนู บัญชี
  – สินทรัพย์
  – สร้างสินทรัพย์
  – ตัดค่าเสื่อม
  เพื่อทำการตัดค่าเสื่อมราคา/ตรวจสอบรายการค่าเสื่อมราคา

 2. ทำการเลือกวันที่ ที่จะทำการตัดค่าเสื่อม
 3. ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการคิดค่าเสื่อม ให้คลิกเลือกไปที่คำสั่ง ยกเลิกการคิดค่าเสื่อม
   – ระบุวันที่ย้อนหลังที่จะทำการยกเลิกค่าเสื่อม
   – ให้กดบันทึก

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง