การคิดต้นทุนสินค้า นำเข้าจากต่างประเทศ

วิธีการคิดต้นทุนสินค้า นำเข้าจากต่างประเทศ


 1. เข้าสู่เมนู ซื้อ ไปที่ หัวข้อ ใบสั่งซื้อ คลิกไปที่คำสั่ง +สร้างใบสั่งซื้อ
 2. ทำการกำหนดข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ที่ทางระบบจัดไว้ให้
 3. เข้าสู่หัวข้อการกำหนดเงื่อนไขราคาในหัวข้อ เงื่อนไขราคา ทำการกำหนดสกุลเงินให้เป็นประเทศที่ทำการค้าด้วย (อัตราการแลกเปลี่ยนสามารถทำการกำหนดได้ด้วยตัวเอง โดยการคลิกไปที่อัตราการแรกเปลี่ยนที่ระบบแสดงอยู่ ภายในหัวข้อ สินค้า)
 4. เมื่อระบุสกุลเงินเสร็จให้ทำการระบุข้อมูลในส่วนต่างๆ ทางระบบจัดไว้ให้ และคลิก บันทึก ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ระบุไว้
 5. เข้าสู่เมนู จ่าย ไปที่หัวข้อ ค่าใช้จ่าย คลิกไปที่ +สร้างค่าใช้จ่าย เพื่อทำการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ
 6. ทำการระบุประเภทค่าใช้จ่ายให้เป็น ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอาจเป็นค่าขนส่ง ภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 7. เมื่อทำการระบุข้อมูลทั้งหมดที่ระบบจัดไว้ให้แล้ว ให้คลิกไปที่คำสั่ง บันทึก หากมีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ใบสำคัญจ่าย (แท็บใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาหลังจากกดบันทึก) และทำการระบุข้อมูลการชำระเงินลงไป
 8. เมื่อทำการสร้างรายการ ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเสร็จแล้ว ให้กลับมาที่ใบสั่งซื้อเดิมที่ได้สร้างไว้ คลิกไปที่แท็บ ใบรับสินค้า
 9. คลิกไปที่ +สร้างใบรับสินค้า คลิกเลือกรายการสินค้าทั้งหมดที่ได้สั่งซื้อ และทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
 10. กำหนดวันที่ในการวางบิล ในหัวข้อ ใบกำกับภาษี/แจ้งหนี้
 11. คลิกไปที่คำสั่ง เพิ่มค่าใช้จ่าย ที่อยู่ในหัวข้อค่าใช้จ่าย
 12. คลิกไปที่คำสั่ง เพิ่มรายการ
 13. ทำการกำหนดเลขที่เอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการนำเข้าสินค้าทั้งหมด และคลิกตกลง เมื่อระบุเลขที่เอกสารครบถ้วน
 14. คลิกไปที่คำสั่ง คำนวณต้นทุนรวมหลังค่าใช้จ่าย ที่อยู่ภายในหัวข้อ ค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดจะทำให้คุณเห็นถึงต้นทุนเดิม และต้นทุนใหม่
 15. คลิก บันทึก เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล จัดเก็บบัญชี ซึ่งคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เมนู บัญชี หัวข้อ บันทึกบัญชี และคลิกเลือกรายการที่ต้องการดู เพื่อตรวจสอบ

หมายเหตุ รายการค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ต้องทำการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการนำเข้าในผังบัญชีเสียก่อน โดยเข้าไปที่เมนู บัญชี คลิกเลือกไปที่คำสั่ง ผังบัญชี และทำการกด +สร้างผังบัญชี กำหนดชื่อบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเข้า

การสร้างค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสามารถทำได้ 2 วิธี โดยวิธีที่ 2 คือการเข้าไปสร้างรายการค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่หัวข้อของ ใบสั่งซื้อ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง