การคิดต้นทุนการผลิต ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง

วิธีคิดต้นทุนการผลิต


 1. เข้าสู่เมนู ผลิต เลือกรายการ ใบสั่งผลิต และคลิกไปที่คำสั่ง +สร้างการผลิต
 2. ระบุวันที่ที่ทำการผลิต ใส่ชื่อสินค้าที่ต้องการคิดต้นทุนการผลิต และระบุจำนวนการผลิต
 3. ระบุข้อมูลในส่วนของ วัตถุดิบ เพื่อลงรายละเอียดวัตถุดิบที่ถูกใช้ในการผลิต
 4. เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน ให้คลิกไปที่คำสั่ง บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
 5. เมื่อคลิกบันทึก ภายในเอกสารจะมีเมนู ข้อมูลการผลิตขึ้นมา ให้คุณคลิกไปที่ รอการผลิต (เมื่อสินค้าผลิตเสร็จแล้ว)
 6. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตตามหัวข้อที่ทางระบบกำหนดให้ แล้วทางระบบจะทำหน้าที่ในการคำนวณต้นทุนในการผลิตออกมา
 7. คลิก บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ทำการระบุลงไปใหม่ทั้งหมด

วิธีทำใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง


 1. เข้าสู่เมนู ผลิต เลือกรายการ ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง และคลิกไปที่คำสั่ง +สร้างการผลิต
 2. ระบุข้อมูลชื่อของผู้เบิก และวัตถุประสงค์ในการเบิกลงไปในหัวข้อ รายละเอียด
 3. ระบุชื่อสินค้า หรือรายการสินค้าที่ต้องการเบิกลงไปในหัวข้อ วัตถุดิบ และทำการ บันทึก ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ระบุไว้
 4. หลังจากทำการบันทึกข้อมูล ด้านขวามือของหน้าจอจะปรากฏหัวข้อ รอผลิต ให้ทำการคลิกที่แถบสถานะเพื่อเปิดการเบิกสินค้า เมื่อทำการเปิดเรียบร้อยสถานะรอผลิตก็จะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น

หมายเหตุ การคิดต้นทุนการผลิต และการทำใบเบิกวัสดุสิ้นเปลืองทางระบบจะทำหน้าที่ในการบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง