กระทบยอดธนาคาร

กระทบยอดธนาคาร เป็นกระบวนการทางบัญชีที่จะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจมีการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือถอนออกจากธนาคาร ที่ทำให้บัญชีเงินสด มียอดไม่ตรงกัน ดังนั้นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้จัดทำบัญชีจึงต้องทำการปรับตัวเลขให้ตรงกัน เพื่อความถูกต้องตามหลักการทำบัญชี

ขั้นตอนในการสร้างยอดบัญชีจากการอัปโหลด


  1. เข้าสู่เมนู บัญชี ในหัวข้อ กระทบยอดธนาคาร และเลือกคลิกไปที่ชื่อบัญชีที่ต้องการให้ตรงกัน
  2. เลือกที่คำสั่ง อัปโหลด และทำการลาก หรือวางไฟล์รายการบัญชีที่ได้ดาวน์โหลดมาจากธนาคาร (สามารถคลิกเลือกที่คำสั่ง ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ เพื่อดูตัวอย่าง หรือใช้เป็นแบบฟอร์มได้)
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ทำการอัปโหลดเข้ามา หากถูกต้องให้คลิกที่คำว่า อัปโหลดข้อมูล
  4. ต่อระบบจะทำการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการบัญชีที่ได้อัปโหลดเข้ามา และรายการบัญชีที่อยู่ในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการจับคู่บัญชีที่ต้องการ เมื่อเลือกรายการจับคู่บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่คำสั่ง จับคู่ (เลือกรายการจากฝั่งสมุดเงินฝากซ้ายมือ เพื่อจับคู่กับยอดในระบบที่อยู่ฝั่งขวามือ)

หมายเหตุ รายการที่ถูกจับคู่บัญชีไปแล้ว จะมีเลขที่เอกสารทางบัญชีแสดงในแท็บเมนู จับคู่รายการ รายการใดที่ยังไม่ถูกจับคู่จะแสดงเป็นคำสั่ง จับคู่รายการ ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไป เพื่อทำการจับคู่บัญชีได้ทันที

ขั้นตอนในการเพิ่มบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี


  1. เข้าสู่เมนู บัญชี ในหัวข้อ กระทบยอดธนาคาร และเลือกคลิกไปที่ +เพิ่มบันทึกการโอนเงิน
  2. ทำการเพิ่มบันทึกการโอนเงินด้วยการระบุ ชื่อบัญชี ที่โอนเข้า และโอนออก โดยสองตัวเลือกนี้จะให้เลือกเป็นเงินสด และบัญชีธนาคารที่ใช้ภายในธุรกิจ
  3. ระบุจำนวนเงินที่เกิดผลต่างภายในระบบ และลงวันที่ที่ทำรายการ หากมีข้อความที่สำคัญสามารถเขียนลงในบันทึกช่วยจำได้
  4. เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกไปที่คำสั่ง เพิ่มบัญชีใหม่ เพื่อให้ผลต่างของบัญชีหายไป

หมายเหตุ ในกรณีที่บัญชีไม่มียอดกระทบยอดธนาคาร หน้ารวมบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารจะไม่แสดง ยอดที่รอปรับปรุง

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง