วิธีการปรับสต๊อกสินค้า โดย การประกอบสินค้า และแยกสินค้า

 1. วิธีเปิดการปรับสต๊อกสินค้า
  โดยไปที่ “เมนูตั้งค่า => สินค้า => ปรับสต๊อกสินค้า => เปิดใช้งาน”

  เมื่อผู้ใช้งานได้ทำการเปิดปรับสต๊อกสอนค้าเรียบร้อยแล้ว
  ใน “เมนูสินค้า” จะมีแทบเลือกวิธีการปรับสต๊อกสินค้าขึ้นมา

 2. วิธีการปรับสต๊อกสินค้านั้นมี 2 วิธี
  2.1 การประกอบสินค้า
  คือ การนำสินค้า ตั้ง 1ตัว ขึ้นไปมาเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่
  ตัวอย่างเช่น ลูกต้องการจะขายสินค้า A+B โดยการนำสินค้า A มามัดแพครวมกับสินค้า B
  สามารถทำได้โดย
  -กรอกสินค้าที่ต้องการประกอบ
  -เลือกสินค้าที่ต้องนำมาประกอบ
  *ผู้ใช้งานสามารถเลือก lot ของสินค้าเองได้โดยกดที่ “แก้ไข Lot No => กำหนดเอง”
  -เมื่อทำการใส่ข้อมูลเสร็จสิ้น กดบันทึก และ กดปุ่มสวิทขวามือบน เพื่อทำการเปิดใช้งานสินค้าตัวนั้น

  2.2 การแยกสินค้า
  คือ การนำสินค้า 1ตัว มาแยกเป็นสิค้าหลายๆ ชนิด
  ตัวอย่างเช่น การแยกสินค้าที่มัดขายรวมกัน เช่น สินค้าAB ให้กลายเป็น สินค้าA และสินค้าB
  -กรอกสินค้าที่ต้องการแยกสินค้า
  *ผู้ใช้งานสามารถเลือก lot ของสินค้าเองได้โดยกดที่ “แก้ไข Lot No => กำหนดเอง”
  -เลือกสินค้าที่ต้องการแยกออกมาจากลัง
  -เมื่อทำการใส่ข้อมูลเสร็จสิ้น กดบันทึก และ กดปุ่มสวิทขวามือบน เพื่อทำการเปิดใช้งานสินค้าตัวนั้น


 3. โดย การจัดการส่วนต่างของต้นทุนที่เกิดขึ้นมี 3 แบบ
  1. นำส่วนต่างบันทึกลงในบัญชี ส่วนต่างจากการคำนวณต้นทุน
  2. นำส่วนต่างของต้นทุนลงในมูลค่าของสินค้าตัวสุดท้ายที่แยกออกมาได้
  3. เลือกผังบัญชีที่จะลงส่วนต่างด้วยตัวลูกค้าเอง

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง