ตั้งระบบลาเป็นชั่วโมง

ในระบบทั่วๆไประบบการส่งคำขอลางานนั้นจะสามารถทำได้แค่ระบุจำนวนวันเท่านั้น
ทีมงาน SMEMOVE เล็งเห็นความต้องการในจุดนี้จึงพัฒนาระบบลางานเป็นชั่วโมงขึ้นมา


โดยระบบลางานของ SMEMOVE สามารถทำได้ 3 วิธี
1. ลาผ่านเมนูสำหรับพนักงาน
2. ลาผ่านเมนูรีพอร์ตพนักงาน 
3. ลาผ่าน  App Timemove (Android/IOS) 

ตั้งค่าเพื่อใช้งานระบบลางาน

 1. ให้ผู้ใช้งานเปิดใช้งานการบันทึกเวลา
  – เข้าเมนูตั้งค่า > พนักงาน > บันทึกเวลา > เปิดใช้งานการบันทึกเวลา > เพิ่มโปรไฟล์การบันทึกเวลา
 2. สร้างโปรไฟล์บันทึกเวลาและอนุญาตให้มีการลาเป็นชั่วโมง
  – ทำการสร้างโปรไฟล์การบันทึกเวลา 
  – เลือกเงื่อนไขการลงเวลา > เลือกเปิดใช้การลาเป็นชั่วโมง
  – ทำการบันทึกโปรไฟล์
 3. เปิดใช้งานระบบตอกบัตรที่ข้อมูลพนักงาน
  – เข้าที่เมนูพนักงาน > พนักงาน > เลือกพนักงานที่ต้องการ
  -มาที่หัวข้อ ระบบตอกบัตร และกดเปิดใช้งาน > เลือกรูปแบบโปรไฟล์ที่ได้สร้างในขั้นตอน “ตั้งค่าเพื่อใช้งานระบบลางาน”

วิธีที่ 1 ลาผ่านเมนูสำหรับพนักงาน

 1. เชื่อมโยง E-mail ของผู้ใช้งาน
  – คลิกเชื่อมโยงระบบผู้ใช้ > เลือก E-mail ของผู้ใช้งานหลังจากมีการเชิญให้เข้าสู่ระบบแล้ว
 2. ส่งคำขอลาจาก ระบบ SMEMOVE บน WEBSITE
  – ให้ผู้ใช้งานทำการเข้าระบบ SMEMOVE 
  – เลือกเมนูสำหรับพนักงาน > บันทึกเวลาและวันลา > เพิ่มบันทึกการลา
  – ในส่วนของรูปแบบการลา ให้เลือก “ลาเป็นชั่วโมง” 
  – กรอกรายละเอียดส่วนอื่นให้ครบถ้วน และกดบันทึก 

วิธีที่ 2 ลาผ่านเมนูรีพอร์ตพนักงาน

 1. เข้าเมนูรีพอร์ตพนักงาน เพื่อลงบันทึกเวลา
  – ให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิเข้าถึงเมนูรีพอร์ต เข้าเมนูรีพอร์ต > พนักงาน 
  – เลือกพนักงานที่ต้องการ
 2. เพิ่มข้อมูลการลา
  – เลือกวันที่ที่ต้องการ และกด icon สินดอขวามือสุดของตาราง
  – เมื่อเจอหัวข้อ วันหยุดและเวลา ให้คลิก +เพิ่มรายการ 
  – ในส่วนของรูปแบบการลา ให้เลือก “ลาเป็นชั่วโมง” 
  – กรอกรายละเอียดส่วนอื่นให้ครบถ้วน และกดบันทึก 

วิธีที่ 3 ลาผ่าน  App Timemove (Android/IOS)

 1. ตั้งค่าเปิดใช้งาน App TIMEMOVE
 2. download App จาก store
 3. สามารถส่งคำขอลาได้ที่ เมนูวันลา กดที่ icon ดินสอ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง